2013/03/28

So u ji
最近毎日私の部屋の掃除をしている。
Lately I've been cleaning my room every day.

På senare tid har jag börjat städa mitt rum varje dag.

私は掃除をするのが飽きてしまった。

I lose interest in cleaning.
jag tröttnar på att städa.


x mischa

No comments: